Defense - CatchersClinic Video Posting Schedule:
Mon., Aug. 3 – 2014 Dallas
Thu., Aug. 6 – 2008 Philadelphia
Mon., Aug. 10 – 2015 Orlando
Thu., Aug. 13 – 2009 San Diego
Mon., Aug. 17 – 2016 Nashville
Thu., Aug. 20 – 2010 Dallas
Mon., Aug. 24 – 2017 Anaheim
Thu., Aug. 27 – 2011 Nashville
Mon., Aug. 31 – 2018 Indianapolis
Thu., Sept. 3 – 2012 Anaheim
Mon., Sept. 7 – 2019 Dallas
Thu., Sept. 10 – 2013 Chicago
Mon., Sept. 14 – 2020 Nashville